ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ Δ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΣΙΜΠΕΝΙΚ - ΚΡΟΑΤΙΑ

Κωδικός: 108/411

Ημ/νίες: 12/09/2007 - 23/09/2007