ΣΚ. ΑΚ. ΧΑΝΙΩΝ-ΑΣΕ ΟΤΕ Ν.ΧΑΝΙΩΝ-ΕΣ.ΠΡΩΤ.Γ΄ ΚΑΤΗΓ.

Πουλ 8 ατόμων, ΧΑΝΙΑ

Κωδικός: 108/419

Ημ/νίες: 26/10/2007 - 29/11/2007