ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 2007 - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Κωδικός: 108/429

Ημ/νίες: 24/07/2007 - 30/07/2007