2ο ΤΟΥΡΝ.ΒΑΘΜΙΔΩΝ 1350-1700 ΣΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΣΜΑΟΚ

Πουλ 8 ατόμων, ΑΘΗΝΑ

Κωδικός: 109/54

Ημ/νίες: 09/11/2007 - 27/12/2007