ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ - ΟΡΕΝ 17

Πουλ 10 ατόμων, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κωδικός: 109/80

Ημ/νίες: 28/04/2008 - 04/05/2008