ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΕΣΣΘ 2008

Ομαδικό με 8 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 109/1027

Ημ/νίες: 02/02/2008 - 01/03/2008