ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Β΄ ΕΘΝΙΚΗΣ 2008-ΠΡΟΚΡ. ΕΣΣΝΘΧ

Ομαδικό με 45 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 109/1029

Ημ/νίες: 09/02/2008 - 12/04/2008