9ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΦΗΒΩΝ 16-18 ΚΔ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2008

Πουλ 8 ατόμων, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Κωδικός: 109/122

Ημ/νίες: 12/03/2008 - 15/03/2008