2ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πουλ 9 ατόμων, ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Κωδικός: 110/209

Ημ/νίες: 09/05/2008 - 06/06/2008