ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 5ο ΤΜΗΜΑ

Πουλ 10 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 110/228

Ημ/νίες: 17/01/2008 - 23/05/2008