ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 4ο ΤΜΗΜΑ

Πουλ 10 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 110/229

Ημ/νίες: 14/01/2008 - 06/06/2008