ΑΤ. ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ -16

Ομαδικό με 1 συναντήσεις, ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 110/273

Ημ/νίες: 09/09/2008 - 13/09/2008