3ο ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤ.

Ελβετικό 5 γύρων, ΑΘΗΝΑ

Κωδικός: 110/288

Ημ/νίες: 21/04/2008 - 24/05/2008