ΔΙΑΣ. ΠΡΩΤ/ΤΑ ΠΑΙΔΩΝ -16, ΠΑΜΠ. -12 ΕΣΣΝΑ - ΤΕΛ.Φ.

Ομαδικό με 24 συναντήσεις, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κωδικός: 110/1011

Ημ/νίες: 30/10/2008 - 01/11/2008