ΔΙΑΣ.ΠΡΩΤ.ΤΕΣΣΘ 2008-ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΦΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑΖ

Ομαδικό με 7 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 110/1015

Ημ/νίες: 02/02/2008 - 05/07/2008