ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΤΑ 2008 - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛ.

Διοργάνωση εξωτερικού, HERCEG NOVI

Κωδικός: 110/330

Ημ/νίες: 13/09/2008 - 24/09/2008