38η ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΦΑΧΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΔΡΕΣΔΗ

Κωδικός: 110/352

Ημ/νίες: 12/11/2008 - 24/11/2008