ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΣΣΑΜΘ-ΠΡΟΚΡ. ΟΜΙΛΟΣ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ

Ομαδικό με 10 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 111/1018

Ημ/νίες: 22/04/2009 - 25/04/2009