ΠΕΡΙΦ. ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Γ΄ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΣΣΝΘΧ 2009

Ομαδικό με 7 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 111/1036

Ημ/νίες: 07/02/2009 - 04/04/2009