ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣ. ΠΡΩΤ. ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - 5ο ΤΜΗΜΑ

Πουλ 14 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 111/197

Ημ/νίες: 08/01/2009 - 29/05/2009