ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣ. ΠΡΩΤ. ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-3ο ΤΜΗΜΑ-Α΄

Πουλ 8 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 111/194

Ημ/νίες: 08/01/2009 - 29/05/2009