ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣ. ΠΡΩΤ. ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Ομαδικό με 1 συναντήσεις, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 111/195

Ημ/νίες: 01/05/2009 - 15/05/2009