37ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ

Ομαδικό με 135 συναντήσεις, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κωδικός: 112/1001

Ημ/νίες: 02/07/2009 - 08/07/2009