ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ 10-18 - ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ.

Διοργάνωση εξωτερικού, FERMO - ΙΤΑΛΙΑ

Κωδικός: 112/272

Ημ/νίες: 30/08/2009 - 08/09/2009