ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ 10-18 - ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΕΠ.

Ελβετικό 9 γύρων, FERMO - ΙΤΑΛΙΑ

Κωδικός: 112/274

Ημ/νίες: 30/08/2009 - 08/09/2009