ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤ. ΠΡΩΤ. 10-18 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

Διοργάνωση εξωτερικού, FERMO - ΙΤΑΛΙΑ

Κωδικός: 112/287

Ημ/νίες: 30/08/2009 - 08/09/2009