ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΤΑ 10-18 - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣ.

Διοργάνωση εξωτερικού, FERMO - ΙΤΑΛΙΑ

Κωδικός: 112/292

Ημ/νίες: 30/08/2009 - 08/09/2009