ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΤΑ 10-18 - ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διοργάνωση εξωτερικού, FERMO - ΙΤΑΛΙΑ

Κωδικός: 112/296

Ημ/νίες: 30/08/2009 - 08/09/2009