5ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΠΚ ΦΥΛΗΣ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Πουλ 6 ατόμων, ΦΥΛΗ

Κωδικός: 112/302

Ημ/νίες: 21/06/2009 - 25/06/2009