7ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΦΑΧΙΡΙΔΟΥ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΡΙΕΚΑ

Κωδικός: 112/311

Ημ/νίες: 10/09/2009 - 16/09/2009