ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - Ζ΄ ΟΜΙΛΟΣ

Πουλ 6 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 112/376

Ημ/νίες: 20/11/2009 - 28/11/2009