ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

Πουλ 6 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 112/372

Ημ/νίες: 20/11/2009 - 28/11/2009