ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Πουλ 6 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 112/371

Ημ/νίες: 20/11/2009 - 28/11/2009