ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΚΡΗΤΗΣ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Πουλ 6 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 112/370

Ημ/νίες: 20/11/2009 - 28/11/2009