ΠΑΓΚ.ΑΤ.ΠΡΩΤ. 2009 - Α -16 - ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΑΤΤΑΛΕΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ

Κωδικός: 112/396

Ημ/νίες: 11/11/2009 - 21/11/2009