ΠΑΓΚ.ΑΤ.ΠΡΩΤ. 2009 - Κ -12 - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΑΤΤΑΛΕΙΑ - ΤΟΥΡΚΙΑ

Κωδικός: 112/402

Ημ/νίες: 11/11/2009 - 21/11/2009