ΑΤ.ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ-ΕΣΣΑΜΘ-Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Πουλ 4 ατόμων, ΚΑΒΑΛΑ

Κωδικός: 113/64

Ημ/νίες: 17/12/2009 - 19/12/2009