ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΦΗΒΩΝ -18 - ΠΡΟΚΡ. ΕΣΣΚ

Ελβετικό 5 γύρων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κωδικός: 113/66

Ημ/νίες: 09/10/2009 - 19/12/2009