ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤ.ΠΡΩΤ.ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΧΑΛΚΙΑΣ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΚΡΟΑΤΙΑ

Κωδικός: 113/75

Ημ/νίες: 05/03/2010 - 16/03/2010