ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΤ.ΠΡΩΤ.ΑΝΔΡΩΝ- ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΚΡΟΑΤΙΑ

Κωδικός: 113/89

Ημ/νίες: 05/03/2010 - 16/03/2010