ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ Α΄ ΕΘΝΙΚΗΣ - ΠΡΟΚΡ. ΕΣΣΝΘΧ

Ομαδικό με 36 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 113/1020

Ημ/νίες: 16/01/2010 - 27/03/2010