ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΠΡΟΚΡ. ΚΡΗΤΗΣ-ΟΜ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Α/Κ -8

Πουλ 4 ατόμων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κωδικός: 113/149,Β

Ημ/νίες: 15/01/2010 - 05/02/2010