6ο ΑΤΟΜΙΚΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ -8

Πουλ 10 ατόμων, ΦΥΛΗ

Κωδικός: 114/301

Ημ/νίες: 06/09/2010 - 10/09/2010