ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ελβετικό 6 γύρων, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Κωδικός: 114/307

Ημ/νίες: 02/09/2010 - 04/09/2010

  1 2 3 4 5 6
1 ΠΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 15 1 11 ½ 4 1 9 1 6 ½ 2
2 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 21 0 6 1 16 1 12 1 7 ½ 1
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ½ 10 - 17 1 19 1 17 1 16 1 5
4 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 12 1 7 ½ 1 1 6 0 5 ½ 9
5 ΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 19 1 8 0 6 1 16 1 4 0 3
6 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 17 1 2 1 5 0 4 0 1 1 11
7 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 14 0 4 1 15 1 11 0 2 ½ 8
8 ΚΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 13 0 5 1 21 0 10 1 12 ½ 7
9 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1 20 0 16 1 17 0 1 1 13 ½ 4
10 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½ 3 0 12 1 20 1 8 0 11 1 19
11 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 18 0 1 1 13 0 7 1 10 0 6
12 ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 0 4 1 10 1 14 0 2 0 8 1 18
13 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0 8 1 19 0 11 1 15 0 9 1 21
14 ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0 7 1 20 0 12 1 21 0 18 1 17
15 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 0 1 1 18 0 7 0 13 1 21 1 16
16 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 22 1 9 0 2 0 5 0 3 0 15
17 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 6 + 3 0 9 0 3 1 22 0 14
18 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 11 0 15 1 22 0 20 1 14 0 12
19 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ 0 5 0 13 0 3 1 22 1 20 0 10
20 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 0 9 0 14 0 10 1 18 0 19 1 22
21 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2 1 22 0 8 0 14 0 15 0 13
22 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 16 0 21 0 18 0 19 0 17 0 20