ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διοργάνωση εξωτερικού, BATUMI - ΓΕΩΡΓΙΑ

Κωδικός: 114/314

Ημ/νίες: 19/09/2010 - 27/09/2010