ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤ/ΤΑ 8-18 ΕΤΩΝ - ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

Διοργάνωση εξωτερικού, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Κωδικός: 114/359

Ημ/νίες: 19/10/2010 - 29/10/2010