ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΣΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Πουλ 10 ατόμων, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Κωδικός: 114/413

Ημ/νίες: 23/07/2010 - 20/08/2010