36η ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ - ΦΑΧΙΡΙΔΟΥ

Διοργάνωση εξωτερικού, ΜΑΓΙΟΡΚΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ

Κωδικός: 102/292

Ημ/νίες: 13/10/2004 - 30/10/2004