ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ "Ν. ΣΤΡΟΦΑΛΗΣ"

Ομαδικό με 131 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 115/1015

Ημ/νίες: 15/01/2011 - 26/02/2011