ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ- Β΄ ΕΘΝΙΚΗ

Ομαδικό με 10 συναντήσεις, ΕΔΡΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Κωδικός: 115/1018

Ημ/νίες: 22/01/2011 - 02/04/2011